Dziś przeżywaliśmy w naszej Szkole Europejski Dzień Języków Obcych.
Głównym celem Europejskiego Dnia Języków Obcych jest rozwijanie umiejętności językowych. Innym celem przyświecającym temu wydarzeniu jest podnoszenie świadomości w zakresie:
bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy. Wszyscy Uczniowie od przedszkola, aż do klasy VIII stwierdzili, że taka forma lekcji jest bardzo ciekawa i rozwijająca. My ze swojej strony zapewniamy, że jeszcze wiele ciekawych, kreatywnych wydarzeń i lekcji przed nami!
Skip to content