Grono Pedagogiczne:

imię i nazwisko nauczycielafunkcja, nauczany przedmiot
mgr Ewa BRUDZIŃSKAdyrektor, matematyka, wychowawca klasy 6
mgr Karolina BEDNARSKAedukacja przedszkolna, pedagog specjalny, świetlica, wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Agata BOGUSZbiologia, chemia
ks. mgr Paweł GRUSZKAreligia
mgr Natalia LEGUTKOpsycholog szkolny
mgr Agnieszka LOREKwiedza o społeczeństwie
mgr Katarzyna MUSIAŁmatematyka, fizyka, informatyka, technika
mgr Irena MOGILSKAjęzyk angielski, historia, świetlica, wychowawca klasy 8
mgr Mariola PATERedukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zofia PORĘBSKAjęzyk polski, przyroda, historia, pedagog specjalny, wychowawca
klas 4-5
mgr Szymon POTOCZEKwychowanie fizyczne
mgr Małgorzata SKUBISZedukacja wczesnoszkolna, logopedia, wychowawca klas 2-3
mgr Renata SZCZEPANEKpedagog szkolny, doradztwo zawodowe
mgr Katarzyna WIKLIŃSKAedukacja wczesnoszkolna, geografia, plastyka, muzyka, wychowawca klasy 1