Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Trzycierzu:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: