Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Trzycierzu:

Oświadczenie o wielodzietności:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:


Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci, które już są zapisane w oddziale przedszkolnym):